Jan Křtitel Antonín Boháč

Základní informace

Lékař, přírodovědec a publicista Jan Křtitel Antonín Boháč se narodil roku 1724 v Žinkovech. Byl výraznou osobností českého osvícenství. Stal se děkanem pražské lékařské fakulty, později i rektorem Univerzity Karlovy.

narozen: 14. cervna 1724, Žinkovy
zemřel: 16. rijna 1768, Praha
obory působnosti: publicista, přírodovědec, léčitel

Životopis

Lékař, přírodovědec a publicista Jan Křtitel Antonín Boháč byl výraznou osobností českého osvícenství. Narodil se roku 1724 v Žinkovech do rodiny správce zdejšího panství. Jeho kmotry byli hrabě Jan Josef z Vrtby a hraběnka Marie Terezie ze Steinau. Studoval v Praze filosofii a poté lékařství. Vzdělával se také v Itálii, Francii a Německu. Jeho kariéra je pozoruhodná. V roce 1751 dokončil studia a o dva roky později již působil v Praze jako mimořádný profesor lékařství. Stal se děkanem pražské lékařské fakulty, později i rektorem Univerzity Karlovy. Byl členem bavorské Akademie věd a roku 1762 byl dokonce zvolen členem londýnské Královské společnosti, a to za svoji práci o třídění živočišných druhů. Zemřel roku 1768 v Praze. 

Jeho známým dílem je práce O některých mořských živočiších a jejich vlastnostech, vzdělancům dosud neznámých anebo málo známých. Jeho zájmem byl také přírodovědecký výzkum Čech a využití jeho výsledků pro praktické účely, jako bylo zlepšení výnosnosti polí, zvýšení užitkovosti dobytka nebo využití nových rostlin pro výživu obyvatel. Poznatky zaznamenal v knize Popis některých pro hospodářství a barvířství užitečných rostlin či v Pojednání o užití pastvin v zemědělství. Při práci na svém nejrozsáhlejším plánovaném díle Květena, zvířena a přírodopis nerostné říše nachladl a brzy poté zemřel. Rukopis se posléze ztratil.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Jan Křtitel Antonín Boháč