Třímany

Třímany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Malá vesnička se nachází u Berounky a nabízí především zachovalé vesnické usedlosti.

www.obec-kladruby.cz

Památky v oblasti

Venkovské usedlosti v Třímanech (čp. 8, 17)

Venkovské usedlosti v Třímanech (čp. 8, 17)
Hospodářské usedlosti z 19. století.

Historie

V roce 1315 Leopold, patrně z Chrástu, prodal vesnici klášteru v Plasích. V polovině 15. století náležely Třímany spolu s Rakousky k nedalekému hradu Krašovu. Toto panství získali již v 70. letech 14. století od synů Viléma Švihovského z Rýzmberka páni z Kolovrat. Jan z Kolovrat padl v známé bitvě u Moháče v roce 1526 a jeho statek Krašov zahrnující městečko Kozojedy a vesnice Milíčov, Břesko, Třímany, Rakolusky, Borek a Bohy získal Mikuláš Sviták z Landštejna za 3 250 kop grošů míšeňských. Rod se však zadlužil a tak v roce 1595 prodává z finančních důvodů statky včetně Tříman Jeronýmu staršímu Hrobčickému z Hrobčic a na Manětíně. V roce 1655 panství Krašov patřilo Františku Miseronovi z Lisonu. Krátce předtím jsou vesnice panství Třímany, Bohy a Rakolusky označeny jako z části pobořené. V roce 1676 byla od statku Krašova odkoupena Vojtěchem Hynkem Týřovským z Einsiedlu na Chříši ves Třímany s výsadní krčmou a sedmi osedlými a připojena k panství Chříč v Rakovnickém kraji, jehož součástí již zůstaly Třímany do roku 1848.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

TřímanyVenkovské usedlosti v Třímanech (čp. 8, 17)