Nadryby

Nadryby - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Ves raně středověkého původu s pozoruhodnou barokní kaplí od architekta Santiniho, zakomponovanou ve druhé polovině 19. století jako zvonice do nové návesní kaple.

http://www.nadryby.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hradiště Kozel u Nadryb
Archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel.

Kaple sv. Antonína v Nadrybech

Kaple sv. Antonína v Nadrybech
Nesourodá vesnická sakrální stavba, jejíž současná podoba je výsledkem dvou stavebních etap.

Historie

Vesnice se nachází 13 km severovýchodně od Plzně na okraji vysoké terasy vymezené meandrem řeky Berounky. Poprvé se v písemných pramenech připomíná k roku 1216, kdy ji dosavadní šlechtický majitel daroval se souhlasem krále Přemysla Otakara I. plaskému klášteru. Koncem 14. století se vesnice dostala do majetku proboštství v Rokycanech a poté tamní městské obce a až v roce 1623 se vrátila zpět k Plasům. Součástí plaského panství zůstala do konce období patrimoniální správy v polovině 19. století, do roku 1785 v majetku řádu cisterciáků, od roku 1826 knížecího rodu Metternichů. Dnes jsou Nadryby samostatnou obcí.

Fotografie

Kaple sv. Antonína v Nadrybech