Biřkov

Biřkov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky:

Stručné představení

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Tvrziště v Biřkově
Sevrovýchodně od vsi Bířkov se nacházela tvrz, kterou nechala nejpozději ve 13. století vystavět místní šlechta. Posléze však ztratila rezidenční funkci a na počátku 17. století již byla uváděna jako pustá. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

BiřkovBiřkovBiřkov