Kdyně

Kdyně - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Někdejší centrum textilní výroby, výchozí bod pro turisty mířící k okolním hradům Rýzmberk či Nový Herštejn.

http://www.kdyne.cz

Památky v oblasti

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Kdyni

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Kdyni
Barokní otevřená výklenková kaple.

Kaplička Panny Marie Bolestné ve Kdyni

Kaplička Panny Marie Bolestné ve Kdyni
Kaple Panny Marie Bolestné se znaky empírového stylu.

Kostel sv. Mikuláše ve Kdyni

Kostel sv. Mikuláše ve Kdyni
Gotický kostel s typickými křížovými klenbami presbyteria, gotickými okny a hranolovou věží z doby pozdně gotické přestavby.

Fotografie neexistuje.

Muzeum příhraničí – Synagoga ve Kdyni
Muzejní expozice židovské kultury v regionu je umístěna v budově synagogy, zachovalé v mimořádně autentické podobě.

Muzeum příhraničí ve Kdyni

Muzeum příhraničí ve Kdyni
Nedávno otevřené muzeum prezentuje proměny česko-bavorského soužití v širším regionu, proslaveném v minulosti textilní výrobou.

Přádelna ve Kdyni (čp. 314)

Přádelna ve Kdyni (čp. 314)
Z průmyslových budov se ve Kdyni zachovaly jen některé. Původní stará přádelna stávala ve svahu pod radnicí, dnes z ní zbyla jen brána a její strážce, ležící lev. V novější budově v Nádražní ulici čp. 314 bylo roku 2007 otevřeno nové Muzeum příhrani ...

Synagoga ve Kdyni (čp. 12)

Synagoga ve Kdyni (čp. 12)
Novorománská budova synagogy v Masarykově ulici.

Historie

Kdyně se oficiálně dočkala povýšení na město až roku 1840 (císař Ferdinand V.), její historie je však mnohem starší. Jméno Kdyně bylo odvozeno od starého slovanského výrazu pro mokřinu. Ves Kdyně byla původně součástí rýzmberského panství, první zmínka o ní je z konce 14. století v souvislosti s místním farním kostelem. Pravděpodobně ale existovala již dříve, samotný hrad Rýzmberk byl založen už v druhé polovině 13. století. Roku 1508 je Kdyně poprvé zmíněna jako městečko. Po požáru v 16. století zůstaly z původní Kdyně stát jen dva kostely a panský dvůr. Protože staré místo se ukázalo jako ekonomicky nevýhodné, bylo město obnoveno jihovýchodně od původní polohy a původní osada byla označena jako Stará Kdyně (poprvé roku 1581). Nová Kdyně (první zmínka 1586) ležela výhodněji na nové stezce vedoucí z Klatov do Domažlic. Význam městečka stoupl, smělo pořádat trhy, vybíralo se zde clo. Po Bílé hoře bydleli majitelé panství již nikoliv na hradě Rýzmberk, ale na zámku v Koutě. Městečko vlastnili Kratzové (Kracové), Lamingenové, později Stadionové. Bylo vybaveno nejrůznějšími privilegii. Až do roku 1801 byl ale rychtář dosazován vrchností, prvním zvoleným rychtářem se stal mydlář Josef Pittermann. V letech 1850 – 1949 se Kdyně stala sídlem soudního okresu (politický okres Domažlice se skládal ze soudních okresů Domažlice a Nová Kdyně). V létech 1855–1868 byla Kdyně také sídlem okresního úřadu (okresní hejtmanství).

Kdyně měla také vlivnou židovskou obec, poprvé zmíněnou roku 1724. Roku 1863 byla dokončena její synagoga a škola.

Město trpělo živelnými pohromami i válkami. Požár roku 1781 zničil jižní a východní stranu náměstí i s radnicí a tím i velkou část privilegií a dalších písemností. Proto císař Josef II. roku 1784 privilegia obnovil a rozšířil. Roku 1805 řádili v kraji nepřátelští Francouzi.

Na přelomu 19. a 20. století začaly mizet staré, převážně dřevěné domky s pavlačemi a zahrádkou. Vystřídaly je domy činžovní a i menší zděné domky. Starý ráz městečka měnily postupně také průmyslové podniky. Pro Kdyňsko byla tradiční textilní a strojírenská výroba. Město se postupně rozšiřovalo směrem k nádraží (připojení k železnici roku 1888) i původní Staré Kdyni. Z cenné lidové architektury stojí za zmínku dochovaný roubený přízemní dům z konce 18. století se stěnami „v kožichu“ (Novokdyňská čp. 89). Kdyně byla vždy oblíbeným cílem turistů, kteří odtud vyráželi do nádherného okolí.

Ve Kdyni se roku 1937 narodil oblíbený spisovatel Zdeněk Šmíd (1937–2011). Chodsku věnoval osobitou knihu parafrází na místní pověsti „Dudáci a vlčí hlavy“ (1987).

Významné pověsti

Parte rakouské orlice


Nejde vlastně o pověst, ale o tradovanou historku, která se, jak dosvědčují archivy, skutečně odehrála. Radost ze vzniku samostatné Československé republiky r. 1918 projevovali Češi velmi spontánně. Ve Kdyni prý reagovali na odstraňování rakouských symbolů např. i tím, že ke vchodu do staré přádelny pověsili „parte“ rakouského orla (správně orlice). Stálo v něm: „Hlubokým žalem dojati a zkroušeným srdcem oznamujeme všem známým rakouským patriotům a příslušníkům zlomení páteře, že vypověděl a odešel přes noc z 24. na  25. t.m. vřele milovaný a zbožňovaný dvouhlavý orel i s říšským jablkem a mečem. Veškerá usilovná pátrání zůstala bezvýsledná. Příčina odletu není známa, protože neudělal testament. Podle úsudku odletěl z lítosti, že po dlouhá léta až donedávna byl stále laskán od Němců, a když poměry se změnily, láska se přenesla na českého lva, takže nemohl snésti našich jidášských obličejů, na něž jsme si nasadili vlastenecké škrabošky. Šel si asi stěžovat. V Nové Kdyni o mladém posvícení 1918. Za truchlící pozůstalé c.k. priv. Wohlzeugfabrik…“

Významné události

Založení první manufaktury v Čechách


Kdyně byla vždy především hospodářským centrem. Nejprve prosluly místní dobytčí trhy a tzv. plátýnkářství (výroba mlýnských pytlíků). Zatímco jinde nemůžou přijít rodu Lamingenů (Lomikarů) na jméno, ve Kdyni si je vždy pochvalovali. Právě zde totiž pověstný Lomikar založil roku 1678 nejstarší textilní manufakturu v Čechách, která později přešla do rukou hrabat Stadionů. Ti ji již roku 1769 prodali vídeňskému podnikateli Jakubu Matyáši Schmidtovi (Schmittovi).
Textilní výroba se ve Kdyni udržela po staletí, z původní manufaktury vznikla továrna. Uvádí se, že v roce 1825 zaměstnávala přádelna na 500 lidí, navíc pro ni pracovali i domácí tkalci. Dodnes se zachovala empírová brána tkalcovny a dvě klasicistní výrobní budovy. Již Schmidt začal s výrobou vlněných látek. Kdyňské přádelny fungovaly až do 90. let 20. století. V druhé polovině 20. století přibyla ještě výroba textilních strojů a slévárna.

Významné osobnosti

Emil Tšída

Hana Štěpánková

Fotografie

KdyněKdyněKaple sv. Jana Nepomuckého ve KdyniKaplička Panny Marie Bolestné ve KdyniKostel sv. Mikuláše ve KdyniMuzeum příhraničí ve KdyniPřádelna ve Kdyni (čp. 314)Synagoga ve Kdyni (čp. 12)