Seznam literatury

BAHLCKE, Joachim – EBERHARD, Winfried – POLÍVKA, Miloslav (red.). Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001

BĚLOHLÁVEK, Miloslav (red.). Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sv. 4. Západní Čechy, Praha 1985

BERAN, Lukáš – VALCHÁŘOVÁ, Vladislava – ZIKMUND, Jan (edd.). Industriální topografie – Plzeňský kraj. Průmyslová architektura a technické stavby, Praha 2013

BOHÁČ, Zdeněk. Poutní místa v Čechách, Praha 1995

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří – FOUD, Karel. Severní Plzeňsko, Domažlice 2001 (= Historicko-turistický průvodce 6)

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří. Paměť krajiny. Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu, Mariánská Týnice 2006

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří. Paměť krajiny. Sv. 2. Soupis drobných památek Kralovicka a Žihelska, Mariánská Týnice 2007

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří. Paměť krajiny. Sv. 3. Soupis drobných památek Plaska, Mariánská Týnice 2008

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří. Paměť krajiny. Sv. 4. Soupis drobných památek Chříčska a Kožlanska, Mariánská Týnice 2009

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří. Paměť krajiny. Sv. 5. Soupis drobných památek Dolnobělska a Hornobřízska, Mariánská Týnice 2009

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří. Paměť krajiny. Sv. 6. Soupis drobných památek Úterska a Bezvěrovska, Mariánská Týnice 2010

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří. Paměť krajiny. Sv. 7. Soupis drobných památek Touškovska a Úněšovska, Mariánská Týnice 2011

BUKAČOVÁ, Irena – FÁK, Jiří. Paměť krajiny. Sv. 8. Soupis drobných památek Nýřanska, Mariánská Týnice 2013

BUKAČOVÁ, Irena – HORYNA, Mojmír. Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích, Mladotice 2005

BUKAČOVÁ, Irena a kol. Lidová architektura. Okres Plzeň-sever, Plzeň 2002

BUKAČOVÁ, Irena. Architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichla na severním Plzeňsku, Mariánská Týnice 2014

BUKAČOVÁ, Irena. Cesta opata Fortunáta Hartmanna (1755–1779). Příspěvek k barokní topografii Plaska, Historická geografie 35, 2009, č. 1, s. 229–248

BUKAČOVÁ, Irena. Heberovy toulky po českých hradech, Vlastivědný sborník 8, 1998, č. 3, s. 8–11

BUKAČOVÁ, Irena. Kaple s hvězdou. Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích, Mariánská Týnice 2010

BUKAČOVÁ, Irena. Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích, Kralovice 2010

BUKAČOVÁ, Irena. Mariánská Týnice. Poutní kostel Zvěstování Panny Marie a cisterciácké proboštství, Mariánská Týnice 2007

BUKAČOVÁ, Irena. O pádu a záchraně Mariánské Týnice u Kralovic ve 20. století, Vlastivědný sborník 8, 1998, č. 2, s. 9–11

BUKAČOVÁ, Irena. Panna vejpůl. Lidové pověsti ze severního Plzeňska, Mariánská Týnice 2003

BUKOVSKÝ, Jan. Loretánské kaple v Čechách a na Moravě, Praha 2000

BURACHOVIČ, Stanislav – WIESER, Stanislav. Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001

BYSTRICKÝ, Vladimír. Úboč 1251–2001. Z historie 750 let, Úboč 2001

ČECHURA, Martin. Zaniklé kostely Čech, Praha 2012

ČTVERÁK, Vladimír a kol. Encyklopedie hradišť v Čechách, Praha 2003

DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Praha 2002

DURDÍK, Tomáš. Encyklopedie českých hradů, Praha 1995

DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999

FAJT, Jiří (red.). Gotika v západních Čechách (1230–1530), Praha 1996 (3 sv.)

FÁK, Jiří (ed.). 850 let plaského kláštera (1145-1995). Sborník příspěvků ze semináře „Vznik a význam plaského kláštera pro české dějiny“, Plasy – Mariánská Týnice 1995

FÁK, Jiří (ed.). Městské památkové zóny Manětín a Rabštejn. Sborník příspěvků ze semináře, Mariánská Týnice 1997

FÁK, Jiří (ed.). Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře, Plasy – Mariánská Týnice 2005

FÁK, Jiří. Spory kolem pomníků padlým v první světové válce, Vlastivědný sborník 18, 2008, č. 3, s. 10–17

FIŠERA, Zdeněk – KIBIC, Karel. Historické radnice Čech, Moravy a Slezska. 1. díl (A–G), Praha 2009

FIŠERA, Zdeněk. Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2007

FIŠERA, Zdeněk. Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2006

FIŠERA, Zdeněk. Historické radnice Čech, Moravy a Slezska. 2. díl (H–Ž), Praha 2010

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš. Lidová architektura. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji, Plzeň 2004

FOUD, Karel. Městské památkové rezervace a zóny v Plzeňském kraji, Plzeň 2007

HEBER, František A. České hrady, zámky a tvrze. Sv. 1. Západní Čechy, Praha 2002

HLINOMAZ, Milan. Dějiny kláštera premonstrátek Chotěšov, České Budějovice 2009

HLUŠIČKOVÁ, Hana (red.). Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 4sv, Praha 2002-

HORYNA, Mojmír. Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998

HORYNA, Mojmír. Santiniho stavby v Mladoticích, Mariánské Týnici a Plasech a jeho koncept ideální architektury, in: 850 let plaského kláštera (1145-1995). Sborník příspěvků ze semináře „Vznik a význam plaského kláštera pro české dějiny“, ed. Jiří Fák, Plasy – Mariánská Týnice 1995, s. 74–86

HORYNA, Mojmír. Stavba a svět. Krajinně urbanistické principy architektury Jana Santiniho, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře, Praha 1991, s. 120–128

HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých. Sv. 12. Politický okres sušický, Praha 1900

HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých. Sv. 25. Politický okres přeštický, Praha 1907

HUBKA, Petr. O životě a díle Matěje Ondřeje Kondela z Bílova, Dějepis 22, 2006, s. 212–222

HUČKA, Jan. K historii Metternichovy železárny v Plasích, in: Metternich a jeho doba. Sborník příspěvků z konference, edd. Ivo Budil – Miroslav Šedivý, Plzeň 2009, s. 85–93

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420 I. Fundace 12. století, Praha 2013

CHMELÍŘ, Václav. Zámek Líšťany, Plzeň 2011 (= Zapomenuté hrady, tvrze a místa 43)

JANOŠKA, Martin. Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2003

JÁNSKÝ, Jiří. Dějiny hradu Nového Herštejna a jeho držitelů, Západočeský historický sborník 7, 2001, s. 41–87

JINDRA, Petr – OTTOVÁ, Michaela (edd.). Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Praha – Plzeň 2013

JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1999

KAMPER, Jaroslav – WIRTH, Zdeněk. Soupis památek historických a uměleckých. Sv. 30. Politický okres stříbrský, Praha 1908

KAREL, Tomáš – KRČMÁŘ, Luděk. Panská sídla západních Čech. Plzeňsko, České Budějovice 2006

KINKOROVÁ, Radka. Kostel sv. Antonína v Domažlicích. Příspěvek ke stavební historii města, in: Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů, ed. Marie Wasková, Plzeň 2011, s. 178–191

KLEMPERA, Josef. Vodní mlýny v Čechách. Sv. 4. Plzeňsko, Rokycansko, Kralovicko, Manětínsko, Přešticko, Klatovsko, Domažlicko a Pošumaví, Praha 2001

KOHOUT, Michal – ŠVÁCHA, Rostislav (edd.). Česká republika – moderní architektura. 2. díl. Čechy, Praha 2014

KRČEK, Jakub. Plaský klášter a jeho podíl na barokní obnově kulturní krajiny severního Plzeňska, in: Environmentální výchova jako průřezové téma. Sborník příspěvků, ed. Jan Kopp, Plzeň 2008, s. 71–80

KRČEK, Jakub. Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem, Plzeň 2013

KRČMÁŘ, Luděk – PROCHÁZKA, Zdeněk – SOUKUP, Jan. Zničené kostely, Domažlice 2004 (= Průvodce historií západních Čech 14)

KRČMÁŘ, Luděk – SOUKUP, Jan. Ohrožené kostely. Příběh staveb, které už brzy nemusí být, Plzeň 2008

KUČA, Karel. České, moravské a slezské zvonice, Praha 1995

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 8 sv, Praha 1996-2011

KUMPERA, Jan. Osobnosti a západní Čechy, Plzeň 2005

KUMPERA, Jan. Západní Čechy od A do Z. Historie – památky – příroda, Plzeň 2003

KUPKA, Vladimír a kol. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001

KUTHAN, Jiří. Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983

KUTHANOVÁ, Věra. Bývalý cisterciácký klášter Nepomuk. Výsledky stavebně historického průzkumu a pokus o rekonstrukci stavebního vývoje, Umění 25, 1977, s. 449–463

LHOTÁK, Jan – PACHNER, Jaroslav – RAZÍM, Vladislav. Památky města Sušice, Sušice 2012

LÍBAL, Dobroslav – HANZLÍKOVÁ, Hana. Stříbro, bývalý minoritský klášter, Zprávy památkové péče 58, 1998, č. 7, s. 193–199

LÍBAL, Dobroslav. Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001

LUTOVSKÝ, Michal – BRAVERMANOVÁ, Milena. Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů, Praha 2007

LUTOVSKÝ, Michal – BRAVERMANOVÁ, Milena. Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů, Praha 2001

LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001

MARTINOVSKÝ, Ivan a kol. Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost, Praha 2004

MAUR, Eduard. Počátky pivoňského kláštera – mýty, realita, otázky, Minulostí Západočeského kraje 34, 1999, s. 7–34

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu, Praha 1980

MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady, Praha 1972

MERHAUTOVÁ, Anežka. Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971

MUK, Jan. Stavební vývoj chudenického zámku, in: Chudenice. Archeologie – dějiny – současnost, edd. Viktor Malát – Martin Froyda, Praha 1992, s. 36–40

MUSIL, František – PLAČEK, Miroslav – ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha 2005

NEŠPOR, Zdeněk R. – ALTOVÁ, Blanka. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska, Praha 2009

NOVÁČEK, Karel a kol. Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty, Plzeň – Dolní Břežany 2010

OTTOVÁ, Michaela (ed.). Divotvůrkyně Přeštická. 300 let obrazu a poutí, České Budějovice 2012

Ottův slovník naučný, Praha 1888–1909 (28 sv.)

PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena a kol. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1999

PELANT, Jan. Města a městečka Západočeského kraje. Stručné dějiny, současnost a výběrová bibliografie 129 míst, Plzeň 1984

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Sv. 3. Západní Čechy, Praha 2005

PODLAHA, Antonín. Posvátná místa Království českého. Sv. I/2. Vikariáty Berounský, Bystřický a Plzeňský, Praha 1908

PODLAHA, Antonín. Posvátná místa Království českého. Sv. I/3. Vikariáty Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský, Praha 1909

PODLAHA, Antonín. Posvátná místa Království českého. Sv. I/4. Vikariáty Kolínský a Rokycanský, Praha 1910

PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých. Sv. 37. Politický okres kralovický, Praha 1912

PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých. Sv. 9. Politický okres rokycanský, Praha 1900

POCHE, Emanuel (red.). Umělecké památky Čech.4 sv, Praha 1977-1982

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. 4sv, Praha 1947-1957

PROCHÁZKA, Zdeněk – ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov. 3 sv, Tachov 1988-1991

PROCHÁZKA, Zdeněk. Domažlicko a Kdyňsko, Domažlice 1996 (= Historicko-turistický průvodce 5)

PROCHÁZKA, Zdeněk. Hrad Rýzmberk, Plzeň 2004 (= Zapomenuté hrady, tvrze a místa 32)

PROCHÁZKA, Zdeněk. Příběhy vepsané do kamene aneb Putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska. 1. díl. Záhadné monolity, kamenné kříže, křížové kameny, středověká plastika, hraniční kameny, milníky, lovecké kameny, Domažlice 2008

PROCHÁZKA, Zdeněk. Příběhy vepsané do kamene aneb Putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska. 2. díl. Barokní plastika, morové sloupy, kameník Georg Böhm, práce lidových kameníků, Domažlice 2009

ROZKOŠNÁ, Blanka – JAKUBEC, Pavel. Židovské památky Čech. Historie a památky židovského osídlení Čech, Brno 2004

ROŽMBERSKÝ, Petr. Dvory plaských cisterciáků, Plzeň 1999 (= Zapomenuté hrady, tvrze a místa 21)

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Sv. 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Sv. 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893

SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908

SKLENÁŘ, Jaroslav. Voda, mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku, Čistá 1997

SKLENÁŘ, Karel – SKLENÁŘOVÁ, Zuzana – SLABINA, Miloslav. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002

SLÁMA, Jiří. O údajném svatovojtěšském založení kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce, Minulostí západočeského kraje 36, 2001, s. 7–14

SMEJTEK, Lubor – LUTOVSKÝ, Michal – MILITKÝ, Jiří. Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách, Praha 2013

SOMMER, Petr – VLČEK, Pavel – FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997

SOUTNER, Oldřich – HUBKA, Petr (edd.). Plasy. Osm a půl století v plaské kotlině 1.–3. díl, Plasy 1996–2000

SVOBODA, Ladislav a kol. Encyklopedie českých tvrzí. 2 sv, Praha 1998,2000

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby. Architektura českého venkova, Praha 1999

ŠTIESS, Bedřich. Kapitoly z dějin zámku v Chocomyšli, Památková péče 28, 1968, č. 10, s. 316–318

TERSCH, Pavel. Evangelický kostel v Kralovicích, Vlastivědný sborník 24, 2014, č. 2, s. 10–14

ÚLOVEC, Jiří a kol. Encyklopedie českých tvrzí. 3. díl (S–Ž), Praha 2005

ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004

ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 2 sv, Praha 2003-2005

ÚLOVEC, Jiří. Tvrz a zámek v Líšťanech, Západočeský historický sborník 8, 2003, s. 37–60

ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha 2000

VANĚK, Ferdinand – HOSTAŠ, Karel – BOROVSKÝ, František A. Soupis památek historických a uměleckých. Sv. 7. Politický okres klatovský, Praha 1899

VANĚK, Ferdinand – HOSTAŠ, Karel. Soupis památek historických a uměleckých. Sv. 17. Politický okres domažlický, Praha 1902

VLČEK, Pavel (ed.). Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004

VLČEK, Pavel. Encyklopedie českých zámků, Praha 1994

VLČEK, Pavel. Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 1999

WALDHAUSER, Jiří. Encyklopedie Keltů v Čechách, Praha 2001

WIRTH, Zdeněk (red.). Umělecké památky Čech, Praha 1957

ZAHRADNÍK, Pavel. Klášter augustiniánů – řeholních kanovníků v Rokycanech a jeho knihovna, Bibliotheca Strahoviensis 4–5, 2001, s. 115–153

ŽIŽKA, Jan. Hospodářské dvory kláštera v Plasích. Několik poznámek k barokním klášterním hospodářským stavbám, in: 850 let plaského kláštera (1145-1995). Sborník příspěvků ze semináře „Vznik a význam plaského kláštera pro české dějiny“, ed. Jiří Fák, Plasy – Mariánská Týnice 1995, s. 58–66